Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO declare.pl oraz juvena.pl

1. Dane firmy
1. 1 Sklep internetowy działający pod adresem declare.pl oraz juvena.pl (zwany dalej Sklepem) jest własnością firmy Kadefarm Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gipsowej 18 w Sierosławiu, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240644, NIP 7792263373. Dane kontaktowe: poczta elektroniczna: kadefarm@kadefarm.pl Tel. 61 862 99 43; fax. 61 868 39 42.

2. Warunki zakupu w sklepie declare.pl oraz juvena.pl
2.1 Sklep internetowy declare.pl oraz juvena.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.juvena.pl oraz http://www.declare.pl
2.2. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3. Oferta Sklepu i realizowanie zamówień obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4. Sklep zobowiązuje się do dostarczania towarów pełnowartościowych i bez wad ukrytych.
2.5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie Sklepu, wybór formy płatności oraz formy przesyłki.
2.6. Otrzymanie zamówienia przez Sklep potwierdzane jest drogą mailową i/lub telefoniczną.
2.7. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.  
Zamówienia będą odrzucane, w przypadku, gdy:
a) transakcji nie uda się zautoryzować w elektronicznym systemie płatniczym banku (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Klienta kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub zrealizowany poprawnie elektroniczny przelew bankowy)
b) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub zwrócona przez pocztę.
2.8. Wysyłając ze Sklepu internetowego zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu, Sklep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.  
2.9. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2.11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.  
2.12. Sklep akceptuje elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy PayU S.A. (www.payu.pl). Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku.
2.13. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu bądź je wycofać do momentu ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep drogą mailową i/lub telefoniczną.  
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sklep@kadefarm.pl
2.14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
2.15. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep.
2.16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedniego informowania, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Warunki realizacji zamówienia i dostawy
3.1. Prawidłowo złożone przez Klienta zamówienie rozpatrywane jest najpóźniej do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na stronach Sklepu.
3.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu prawidłowości wysłanych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje drogą mailową i/lub telefoniczną.  
3.3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień (forma płatności: przelew), dla których nie uregulowano przelewu w odpowiedniej dla nich kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.
3.4. Realizacja zamówienia i wysyłka zamówionego towaru następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem (przy odbiorze) - po tym, jak Klient potwierdzi zamówienie poprzez wybór aktywnego linka, zawartego w przesłanym mailu.
b) w przypadku płatności kartą lub elektronicznym przelewem bankowym – w momencie, gdy z konta Klienta zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie.
3.5. W przypadku kiedy Klient wybrał sposób płatności "Za pobraniem" otrzyma maila z prośbą o potwierdzenie tego sposobu płatności poprzez wybór aktywnego linku, który jest zawarty w przesłanym e-mailu. Sklep zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko zamówień potwierdzonych.
3.6. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do maksymalnie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, w zależności od dostępności towaru. Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.  
3.7. Dostawy realizowane są przez Pocztę Polską lub kuriera (firmę kurierską lub pracownika sklepu).
3.8. Przewidywany czas dostawy:
a) w przypadku przesyłki Poczty Polskiej KURIER Pocztex – 2 dni robocze
b) w przypadku przesyłki kurierskiej GLS - 1 dzień roboczy
3.9.  Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach wynajętej firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.
3.10. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

4. Koszty dostawy
4.1. Koszt dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
4.2. Klient przy składaniu zamówienia wybiera formę przesyłki: paczka Poczty Polskiej lub przesyłka kurierska.
4.3. Koszty przesyłek*:
a) przy zamówieniach poniżej 200 PLN płatnych online
- paczka Poczty Polskiej (kurier Pocztex) - 13,65PLN
- kurier InPost -17,75 PLN
- InPost Paczkomaty -16,25 PLN
b) przy zamówieniach poniżej 200 PLN płatnych za pobraniem
- paczka Poczty Polskiej (kurier Pocztex) - 16,45PLN
- kurier InPost - 20,25 PLN
- InPost Paczkomaty - 18,10 PLN
c) przy zamówieniach powyżej 200 PLN płatnych za pobraniem lub online
- paczka Poczty Polskiej (kurier Pocztex) - GRATIS
- kurier InPost - GRATIS
- InPost Paczkomaty - GRATIS
* waga przesyłki do 5kg.

5. Zwroty towaru/prawo odstąpienia od umowy
5.1. Sklep umożliwia zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Dotyczy to towarów nieużywanych, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.  
5.2. W celu zwrotu towaru należy skontaktować się ze Sklepem mailowo: sklep@kadefarm.pl i przesłać jednoznaczne pismo lub formularz odstąpienia od umowy, informujące o decyzji odstąpienia od umowy/zwrocie zakupionego towaru. Niezwłocznie po jego otrzymaniu Sklep wyśle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
5.3. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie (i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy) na adres: Kadefarm Sp. z o.o., ul. Gipsowa 18 Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne. Ustawowy termin na zwrot towaru jest zachowany, pod warunkiem, że klient odeśle go przed upływem terminu 14 dni. Kupujący odsyła towar na własny koszt.
5.4. W przypadku zwrotu towaru/odstąpieniu od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Zwrot kosztów następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował Sklep o decyzji odstąpienia od umowy i otrzymaniu zwrotu zakupionego towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodniły inne rozwiązanie; w każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
5.5. Zgodnie z art. 38 Ustawy o ochronie konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi, jeśli produkt dostarczany jest „w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.” W związku z powyższym zwrotowi podlegają wyłącznie produkty nieużywane, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

6. Reklamacje
6.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien zgłosić reklamację pod adresem sklep@kadefarm.pl
6.2. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów bądź odesłać je w terminie 10 dni i niezwłocznie powiadomić o tym Sklep.
6.3. Sklep zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru lub jego uszkodzenia i poinformowania o tym Klienta.
6.4. Uszkodzony podczas dostawy towar lub towar niezgodny z zamówieniem należy odesłać priorytetową przesyłką pocztową na adres:
Kadefarm Sp. z o.o., ul. Gipsowa 18 Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne.
6.5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6.6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru bądź zaoferuje obniżenie ceny.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kadefarm Sp. z o.o. z siedzibą w Sierosławiu przy ul. Gipsowej 18, 62-080 Tarnowo Podgórne, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240644, NIP: 7792263373
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów realizacji i rozliczania transakcji, wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.
3.    Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do dokonania transakcji. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych.
4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, nie krócej niż to wynika z przepisów prawa podatkowego od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.
5.    Możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych operatorom pocztowym oraz kurierom.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
7.2. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.
7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl